Quyền sở hữu trí tuệ trong marketing là vấn đề không thể xem thường

Trong sân chơi kinh tế toàn cầu thì quyền vô cùng quan trọng vì vậy nhiều nhà quản trị doanh nghiệp cần phải tăng cường tuân thủ luật pháp và tằng cường năng lực quản lý để bảo vệ không bị phạm phải quyền sở huux trí tuệ của người khác

nhận mặt quyền mang trí não

Theo Điều 4, Luật có trí óc năm 2005, quyền SHTT là quyền của đơn vị, cá nhân đối có của cải trí óc, bao gồm quyền tác fake và quyền tương tác đến quyền tác giả, quyền có công nghiệp và quyền đối sở hữu giống cây trồng, vật nuôi. Theo định nghĩa của công ty với trí óc Thế giới (WIPO), SHTT chia thành hai nhóm chính.

trước tiên là có công nghiệp, bao gồm 6 nhóm đối tượng là sáng chế và các biện pháp hữu ích, bề ngoài công nghiệp, thương hiệu, mẫu mã bố trí hoặc mạch tích hợp bán dẫn, chỉ dẫn địa lý và bí hiểm thương nghiệp. Trang bị hai là quyền tác giả và quyền tác động, gồm các tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học và nghệ thuật, đề cập cả phần mềm máy tính và sưu tập dữ liệu. Như vậy, quyền SHTT tương tác tới đông đảo hoạt động sáng tạo, phân phối, .

bao-ve-thuong-hieu-cua-ban1

Trong những năm qua, luật pháp về SHTT của Việt Nam đã liên tiếp được cập nhật, cải tiến, từ Luật mang trí óc, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật có trí não, cho tới những bộ luật thúc đẩy ít đa dạng đến bảo hộ quyền SHTT, như Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật , Luật hải quan, Luật kỹ thuật thông tin, Luật Điện ảnh, Luật Khiếu nằn nì, Luật Xử lý vi phạm hành chính… Mặt khác, các văn bản dưới luật thúc đẩy trực tiếp đến SHTT cũng đã được ban hành khá rộng rãi.

Việt Nam đã tham gia tương đối hăng hái vào những doanh nghiệp quốc tế ảnh hưởng tới bảo hộ quyền SHTT, như Công ước Paris về bảo hộ có công nghiệp, hiệp nghị Madrid về đăng ký thương hiệu quốc tế, tổ chức mang trí óc Quốc tế (World Intellectual Property Organization – WIPO), Hiệp ước hiệp tác sáng chế (PCT), hiệp nghị khung ASEAN về hợp tác mang trí óc, Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn chương và nghệ thuật, Công ước Geneva về bảo hộ người cung ứng bản thu thanh, Công ước Brussels tương tác đến việc phân phối các tín hiệu vệ tinh sở hữu chương trình được mã hóa, Nghị định thư Madrid, liên hiệp hội Quốc tế các tác fake và nhà biên soạn nhạc, hiệp nghị Song phương về bảo vệ quyền sở hữu trí não Việt Nam – Hoa Kỳ, Việt Nam – Thụy Sĩ…

Như vậy, với thể thấy pháp luật của Việt Nam về SHTT khá đầy đủ, kịp thời, ưa thích sở hữu những biến đổi của môi trường marketing và tiến trình hội nhập quốc tế.

Vi phạm mang trí não còn đa dạng

bên cạnh đó, trong thực tế, Việt Nam vẫn bị coi là 1 trong những quốc gia vi phạm quyền SHTT khá nhiều. Trong Báo cáo về quyền SHTT ban bố năm 2013, Liên minh Quyền với (Property Rights Alliance- PRA) đã xếp Việt Nam hạng 112/130 nước về bảo hộ quyền SHTT và hạng 13/18 nước trong khu vực về bảo hộ tác quyền.

Vi phạm bản quyền phần mềm là 1 trong các lĩnh vực vi phạm quyền SHTT nghiêm trọng tại Việt Nam. Từ năm 2006 tới 2015, Thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã thanh tra gần 550 doanh nghiệp và đánh giá hơn 27.600 máy tính, đã lập sắp 500 quyết định xử phạt hành vi sử dụng phần mềm không mang bản quyền, sở hữu số tiền phạt hơn 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kiểm tra của Liên minh Phần mềm công ty (BSA), tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính tại Việt Nam mặc dù mang giảm, vẫn còn vô cùng cao (khoảng 80%) so với mức làng nhàng của khu vực Chấu Á – thái bình Dương (62%), Tây Âu (29%), Bắc Mỹ (19%).

Tình trạng marketing phim, nhạc, sách lậu cũng diễn ra rộng rãi. Trong lĩnh vực điện ảnh, vi phạm bản quyền phim ảnh tràn lan tới mức Liên minh có trí não Quốc tế (International Intellectual Property Alliance -IIPA) đã đưa Việt Nam vào danh mục các nước cần sử dụng rộng rãi.

Thống kê từ Cục Điện ảnh cho thấy hơn 400 website tiếng Việt đang hoạt động theo bí quyết chiếu công khai hàng chục ngàn bộ phim Việt Nam và nước bên cạnh trên internet, mọi trong số đó không chọn bản quyền. Báo cáo hằng năm của IIPA hay của Cơ quan Đại diện Mỹ (USTR) vẫn thanh minh quan ngại về việc 1 số trang web hay dịch vụ san sẻ file tại Việt Nam cho phép khách hàng dễ dàng chuyên chở nhạc lậu. Trong lĩnh vực xuất bản, sách lậu hiện chiếm khoảng 20 – 30% trên thị trường, có phương pháp càng ngày càng tinh vi.

slide

Vấn đề không thể xem thường

Để tránh tình trạng vi phạm quyền SHTT và ứng phó sở hữu thách thức sở hữu thể xảy ra, quốc gia đã mua đa dạng cách tăng lên hiệu quả trong cơ chế xử lý vi phạm quyền SHTT tại những cơ quan thanh tra, an ninh mạng và tòa án.
tuy nhiên, về phía các nhà quản trị, phải thay đổi nhận thức và thói quen, tăng cao những phương thức tuyên truyền, giáo dục viên chức tuân thủ pháp luật về quyền SHTT.

Đối với công ty, phải sử dụng rộng rãi hơn tới vấn đề SHTT và thực thi quyền SHTT, xây dựng văn hóa tôn trọng quyền SHTT và đưa ra các tiêu chí cụ thể tương tác tới SHTT và thưởng, phạt nghiêm minh. Siêu thị cũng nên sở hữu các bước chuẩn bị về tài chính, nhân công và công nghệ để tránh khiếu kiện mang thể xảy ra trong giai đoạn hội nhập. Những nhà hàng tác động đến ngành khoa học số nên đồ vật dụng cụ bảo mật hiệu quả để chống bị ăn cắp bản quyền sản phẩm. Những nhà sản xuất dịch vụ internet (ISP) không sản xuất dịch vụ cho những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm bản quyền.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *