Những yếu tố bạn cần chú ý khi SEO bài viết

Đây là đoạn mô tả nội dung bài viết dựa trên title. Thẻ này thì luôn luôn dùng dưới 180 ký tự. Nó không có tác dụng nhiều với các bộ máy tìm kiếm, nhưng có tác dụng để thu hút người dùng.

Từ khóa trong học SEO là yếu tố quan trọng, để website có thứ hạng cao với từ khóa, thì từ khóa phải xuất hiện trong tất cả các bao gồm :

Title Tags :
Meta Description Tags:
Heading Tags: nhỏ
Image: Ảnh
URL: Đường dẫn
Internal Links: liên kết nội bộ trong trang web
Tagsseo-bai-vietTitle tags: là yếu tố cực kỳ quan trọng trong SEO. Tiêu đề luôn gắn với từ khóa và nội dung bài viết. Tiêu đề đủ và không quá dài, nằm trong khoảng 60 – 67 ký tự.

2. Meta Description Tags : Đây là đoạn mô tả nội dung bài viết dựa trên title. Thẻ này thì luôn luôn dùng dưới 180 ký tự. Nó không có tác dụng nhiều với các bộ máy tìm kiếm, nhưng có tác dụng để thu hút người dùng.

3. Heading Tags : Là các thẻ H1, H2,.. đến H6.

Font chữ càng to thì nội dung càng quan trọng, cần chứa từ khóa. Trong đó, thẻ H1 có font chữ to nhất . Sau đó tới H2, H3, H4, H5, H6, và bold. Trong nội dung bài viết thì thường có 1 H1, và nhiều H2, H3.
Dòng headline là phần đầu của bài viết cần đặt trong thẻ H1.
Thực ra thì H1 là quan trọng nhất, nó giúp cho BOT hiểu được ta đang nhấn mạnh tiêu đề là gì. Và cũng gây sự chú ý cho người đọc.
Theo xu hướng hiện tại, các SEOer rất ít dùng các thẻ H4, H5, H6. Hầu như chúng không còn ý nghĩa nhiều.

4. Image: nên lưu ý rằng các bài viết ít nhất phải có 1 ảnh để tăng độ sinh động cho nội dung bài viết, và cũng tận dụng được yếu tố alt ảnh trong SEO. Các yếu tố cần phải làm cho 1 ảnh là:

Tên ảnh là phải có chứa từ khóa,
Alt Image: Thẻ này có ý nghĩa với bộ máy tìm kiếm, chứa từ khóa, tiêu đề bài viết
Title Image: Dành cho người dùng, chứa từ khóa, tiêu đề bài viết.
Độ dài của Alt Image hay Title Image cũng không quá dài, giống như Title tags nên dưới 67 kí tự.

5. URLs: URL phải thân thiện với người dùng, không quá dài (Dưới 90 kí tự). Link luôn luôn là phải tĩnh hạn chế dùng link động.

6. Internal Links: Các liên kết nội bộ trong trang. Nó giúp ta liên kết các bài viết lại cùng chủ đề với nhau. Vừa giúp người đọc tìm hiểu các bài viết dễ dàng, cũng điều hướng BOT sẽ ở trang ta lâu hơn.

7. Tags: Thẻ này bây giờ rất là quan trọng, giúp mở rộng những danh mục mà ta không có. Ví dụ với bài viết này ta có thể tags là:”Tối ưu hóa nội dung, SEO nội dung, Tối ưu hóa bài viết, …” …Một điều quan trọng là khi bài viết đã publish, bạn nên share nó ở các mạng xã hội phổ biến như: Facebook, G+, Linked, Pinterest..

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *